Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies LICITACIÓ GESTIO BA...
SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
 

[Tornar]

LICITACIÓ GESTIO BAR I LOCAL CIVIC-SOCIOCULTURAL LA SOCIETAT

En data 5/08/2019 el Ple de l'ajuntament va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la concessió administrativa d'us privatiu d'un be de domini públic de "Gestió Bar i Local civic-sociocultural La Societat".

Dia límit per presentar ofertes el dia 18/10/2019 ales oficines municipals.