Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies AJUTS OTORGATS DE LA...
SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
 

[Tornar]

AJUTS OTORGATS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A ENTITATS

La Diputació de Tarragona ha otorgat un ajut a l'Ajuntament de Solivella dins del Pla d'acció Municipal 2019 per despeses corrents amb un import de 30.934,50 €.

La Diputació de Tarragona ha otorgat un ajut al Grup Cultural de la Dona dins de les bases subvencions per a entitats/ciutadans per a projectes i actuacions culturals de caràcter singular any 2018,  amb un import de 3.265,01 €.

La Diputació de Tarragona ha otorgat un ajut a l'Ajuntament de Solivella dins de les bases de subvenció 2019 per "interessos de préstecs" amb un import de 2.251,50 €.

La Diputació de Tarragona ha otorgat un ajut a l'Ajuntament de Solivella dins dels bases de subvenció 2019 per "Activitats culturals" amb un import de 1.414,.45€.

La Diputació de Tarragona ha otorgat un ajut a l'Ajuntament de Solivella dins de les bases de subvenció 2019 per "Actuació per protecció de la salut pública per la seguretat a zones de bany, piscina" la quantitat de 6.405,76 €.

La Diputació de Tarragona ha otorgat un ajut a l'Ajuntament de Solivella dins de les bases de "protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua del consum humà any 2018" un ajut amb un import de 3.402 €.

La Diputació de Tarragona ha otorgat un ajut a l'Ajuntament de Solivella per  "Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstic abandonats" amb un import de 1.228,84 €.

La Diputació de Tarragona ha otorgat un ajut a l'Ajuntament de Solivella dins de les bases de subvenció 2018  "inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets  singulars o patrimonials i de valor culturals" per l'obra  "Adequació zona sud del Castell" la quantitat de 5.000 €.

La Diputació de Tarragona ha otorgat un ajut a l'Ajuntament de Solivella dins de les bases de subvenció del PAM 2018 per l'obra "Millora espai polivalent" la quanitat de 54.285,55 €

La Diputació de Tarragona ha otorgat a l'Ajuntament de Solivella dins de les bases de subvenció per inversions en equipaments municipals d'interés ciutadà la quantiat de 5.000 per la recuperació de la portalada d'entrada al casc àntic de Solivella.

La Diputació de Tarragona ha otorgat a l'Ajuntament de Solivella dins de les bases de  "Subvencions de caràcter excecpcionals 2017" un ajut de 30.000 € per l'arrenjament dels desperfectes del camí d'accés al vial Cr.Pla de Perdis i afectació al C.de les Eres.

La Diputació de Tarragona ha otorgat Cor Parroquial de Solivella un ajut dins de les bases 2018 del Departament de Cultura per "Millora espai musical i acustic" amb un import de 701,65 €.

La Diputació de Tarragona ha otorgat a la Colla Gegantera de Solivella dins de les bases de cultural 2018 per "Disseny i construccio Home dels nassos" amb un import de 888,76 €.

La Diputació de Tarragona ha otorgat al Arquebisbat de Tarragona (Parroquia Santa Maria de Solivella) dins de les bases de cultura 2018 per la celebració dels 110 anys Apostolat de l'Oració de la Parroquia Santa Maria de Solivella amb un import de 3.421,33 €.