Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Ajuntament > Sala d'actes electrònica
SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
CONVOCATÒRIES ACTES DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

2019

 

2020

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIES

Convocatoria sessió extraordinària 20/06/2011

Convocatoria sessió extraordinària 29/06/2011

Convocatoria sessió extraordinària 21/07/2011

Convocatoria sessió ordinaria 01/09/2011

Convocatoria sessió extraordinària 08/09/2011

Convocatòria sessió ordinària 15/12/2011

 Convocatòria sessió extraordinaria 20/12/2011

 

2012

Convocatoria sessió extraordinaria 24/01/12

Convocatoria sessió extraordinaria 09/02/2012

Convocatoria sessió ordinària 15/03/12

Convocatoria sessio extraordinària 23/05/2012

Convocatoria sessió ordinària 21/06/2012

 

2013

convocatoria sessió extraordinària 31/01/2013

 


 CONVOCATORIES 2015


Sessió extraordinària 9/07/2015

sessió ordinaria 29/10/2015

sessió extradorinària 18/12/2015

 

CONVOCATORIES 2016

 

sessió ordinària 28/01/2016
sessió extraordinària 04/03/2016
sessió ordinària 28/04/2016

 

CONVOCATORIES 2017

sessió 30/03/2017

sessió 08/06/2017

sessió 07/08/2017

sessió 11/10/2017

sessió 25/10/2017

 


ACTES SESSIONS

2010

Sessió extraordinaria del dia 26/01/2010

Sessió extraordinaria del dia 16/02/2010

Sessió extraordinaria del dia 22/04/2010

Sessió ordinaria del dia 13/05/2010

Sessió extraordinaria del dia 03/06/2010

Sessió extraordinaria del dia 29/07/2010

Sessió ordinària del dia 13/09/2010

Sessió ordinària del dia 23/10/2010

Sessió extraordinària del dia 08/11/2010

 

ACTES SESSIO 2011

 

Sessió ordinària del dia 16/02/2011

Sessió extraordinària del dia 10/03/2011

Sessio ordinaria del dia 08/06/2011

Sessió del dia 11/06/2011 Constitució Ajuntament.

Sessió extraordinària del dia 20/06/2011

Sessio extraordinària del dia 29/06/2011

Sessió extraordinària del dia 21/07/2011

Sessió ordinària del dia 01/09/2011

Sessió extraordinària del dia 08/09/2011

Sessió ordinaria del dia 15/12/2011

Sessió extraordinària del dia 20/12/2011

 

ACTES SESSIO 2012

Sessió extraordinaria del dia 24/01/12

Sessió extraordinària del dia 09/02/2012

Sessió ordinària del dia 15/03/2012

Sessio extraordinària del dia 23/05/2012

Sessió ordinària del dia 21/06/2012

Sessió extraordinària del dia 25/07/2012

Sessió extraordinària del dia 29/08/2012

Sessió ordinària del dia 16/10/2012

Sessió extraordinària del dia 12/11/2012

ACTES SESSIONS 2013

sessió extraordinària del dia 31/01/2013

sessio celebrada 08/02/2013

sessió celebrada 22/2/2013

sessió celebrada 26/2/2013

sessió celebrada 18/04/13

sessió celebrada 21/05/13

sessió celebrada 27/05/2013

sessió celebrada 13/06/2013

sessió celebrada 18/06/2013

 

 

2015

SESSIO EXTRAORDINARIA 13/06/2015

SESSIÓ EXTRAORDINARIA 09/07/2015

SESSIÓ ORDINARIA 29/10/2015

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 18/12/2015

 

2016

SESSIÓ ORDINARIA 28/01/2016

Sessió extraordinària 03/03/2016

Sessió celebrada 28/04/2016

Sessió celebrada 07/09/2016

Sessió celebrada 27/10/2016

Sessió celebrada 10/11/2016

Sessió celebrada 22/12/2016

 


2017

Sessió celebrada 30/03/2017

sessió celebrada 08/06/2017

sessió celebrada 7/08/2017

sessió celebrada 11/10/2017

sessió celebrada 25/10/2017